| Elfelejtett jelszó | Regisztráció

Tanácsadó

Karrier Iroda - Pannon Egyetem

Karrier Hírlevél (Archívum) - Grafológia és Karrier

Amennyiben levelezõ rendszered nem jeleníti meg megfelelõen az alábbi hírlevelet, kérjük kattints a következõ linkre, ahol az összes korábbi karrier hírlevelet is elérheted. Bátran küldd tövább ismerõsoknek, barátoknak a levelet.

  

Grafológia és karrier

2010. 08. 19.

Tartalom

Munkahelyi grafológia

Külföldi munkavállalás

Megújult Start-kártya
 
 
 

Legfrisebb állásajánlatok

Legfrisebb szakmai gyakorlat ajánlatok

Ajánljuk figyelmedbe

Személyes karrier tanácsadás

Önéletrajz minta

Nyelvtanulás külfödön 5% kedvezménnyel

     

Grafológia a humánpolitika szolgálatában
Avagy a grafológia szerepe a munkahelyünkön!

A grafológia a kézírás alapján leírja és minõsíti a személyiség adottságait és jellemét. Ezen vizsgálat során közel kétszáz írásjelenséget vizsgálunk önmagában, majd ezeket kölcsönhatásaikban is összevetjük, és ezt követõen alakul ki a teljes személyiségkép,  amely részletesen tartalmazza a vizsgált személy: mentális jellemzõit, pszichés állapotát, érzelmi életének jellemzõit, szociális közeggel (emberekkel) való kapcsolatát, önmagához való viszonyát, motivációs bázisát és munkastílusát. A grafológiát ma már az élet számos területén hasznosítják: munkahelyi, pedagógiai grafológia, pályaválasztási tanácsadás, párválasztás, párkapcsolati problémák, önismeret, életvezetési tanácsadás, kriminalisztika…

Mint személyiségfeltáró és munkaköri alkalmasságot értékelõ módszer: tárgyilagos, pontos, gyors és diszkrét. A jól kidolgozott munkaköri leírással, személyes interjúkkal társuló, gyakorlott grafológus által végzett kézíráselemzés a legbiztosabb módszer a minden elvárásnak megfelelõ ideális munkaerõ kiválasztására. Ma már alaposan és igényesen kidolgozott megoldások állnak rendelkezésre a különbözõ munkahelyi, üzleti problémákra és egy vállalat, illetve vállalkozás mûködésének hatékonyabbá tételére:
      -     
munkaerõ felvétel: a pályázók gyors, pontos és objektív megismerése,
      -      gyorsszûrések több azonos végzettséggel rendelkezõ pályázó esetén,
      -      vezetõ-kiválasztás,
      -      munkahelyi csoportoknál csapatépítés,
      -      csoportdinamikai vizsgálatok,
      -      éves felmérések, nyomonkövtés.
Új munkaerõ felvételénél nagyon fontos a leendõ alkalmazott gyors és pontos megismerése, annak érdekében, hogy  minél rövidebb idõ alatt pontosan, és minél mélyebben felmérhessék a pályázók képességeit, továbbá mielõbb hasznosíthassák szaktudásukat. A maximális teljesítmény elérése érdekében ismerni kell tehát leendõ  beosztottak mindegyikének a munkakör betöltéséhez szükséges képességeinek erõsségét, illetve fejleszthetõségét, az új alkalmazottak viszonyulását a csoport többi tagjához és a vezetõséghez (pl. beilleszkedés módja, illetve tartóssága, együttmûködési készség, segítõkészség, empátia, vezetettség igénye, szabálykövetés, stb.). Elõjelezhetõ, hogy az illetõ hogyan reagálna a váratlan, kritikus helyzetekre (pl. kiegyensúlyozottság, stressztûrés, konfliktuskezelési mód, döntõképesség, stb.).

Abban az esetben, ha rövid idõ alatt egyszerre több munkaerõt kell felvenni  (például biztosítási tanácsadót, értékesítési tanácsadót, üzletkötõt, menedzsert stb.), nagyon hatékonyak és beváltak az ún. gyorsszûrések, melyek lehetõvé teszik, hogy az adott munkakör betöltéséhez szükséges személyiségvonásokra és adottságokra fókuszálva gyorsan kiszûrhetõk legyenek a legesélyesebb jelöltek.

Az eredmények személy szerinti táblázatos összegzése után, ahol nem csak a személyiségvonás gyenge, vagy erõs besorolása látható, hanem az adott kategórián belül százalékokban is leolvasható a vizsgált képesség erõssége, így pályázati sorrend állítható fel, ahol tisztán és áttekinthetõen kirajzolódik a pályázók vizsgált személyiségvonásainak erõssége és egymáshoz való viszonya.

A személyes interjú elõtt elkészített grafológiai vizsgálatok nagy elõnye, hogy a legesélyesebb jelöltek kiválasztásával csökkenthetõ az interjúalanyok száma, így értékes idõt takarítható meg. Továbbá csökkenthetõ a személyes interjú során esetlegesen megnyilvánuló szubjektivitás, így a kiindulási alap az objektív grafológiai szakvéleményre támaszkodó tárgyilagos kép lehet.


Mindezek következményeként csökkenthetõ a munkaerõ-vándorlás, alacsonyabbak lesznek a reklám-, és továbbképzési költségek, mindezek következményeként pedig fokozódik a termelékenység. Tapasztalható, hogy a mai rohanó cél-, és sikerorientált világban óriási a hasonló tevékenységet folytató cégek között a konkurenciaharc, tehát nagyon fontos a bevezetendõ új módozatok minél gyorsabb eljuttatása a piacra, és így az oktatásra sem áll rendelkezésre hosszú idõ. Ilyenkor tehát célirányosan lehet vizsgálni a fent említett gyorsszûrésekkel, hogy kik nyitottabbak, kik tudják gyorsan és hatékonyan elsajátítani és alkalmazni az új információkat és a tanultakat. Természetesen a gyorsszûrések kritériumrendszerét mindig a vezetõk által támasztott elvárásokkal egyeztetve, közösen kell kialakítani.

Vezetõ-kiválasztásnál a teljes személyiségkép elkészítésével (6-10 oldal) részletesen kimutathatók a vizsgált személy:
-    mentális képességei (pl. áttekintõ képesség, kreativitás, gondolkodásbeli beállítottság, gondolkodás sebessége, kontrolltevékenység, tanulási képességek, figyelmi terhelhetõség, stb.),
-    pszichés állapota (pl. fizikai és pszichés energizáltság, hangulati állapot, indulati állapot, stb.),
-    szociális közeggel/emberekkel való kapcsolata (extro-, illetve introverzió, beilleszkedés módja és tartósága, együttmûködési készség, empátia, kiegyensúlyozottság, stb.),
-    önmagához való viszonya és „én”-fejlõdésének várható iránya,
-    motivációs bázisa,
-    munkastílusa (pl. megbízhatóság, kötelességtudat, kitartás, kommunikációs készség, monotóniatûrés, anyagiakkal és idõvel való gazdálkodás, problémamegoldás, döntéshozatal módja és döntések vállalása, felelõsségvállalás, önkontroll, empátia, kreativitás, együttmûködési készség, önállóság, kompromisszumkészség, stressztûrés, stb.).

Így a legmegfelelõbb személy kiválasztása révén lehetõvé válik, hogy az adott munkakört valóban olyan adottságokkal rendelkezõ személy tölthesse be, aki nem csak elõsegíti, hanem valóban aktív részeseként éli meg cége dinamikus fejlõdését. Ezen vizsgálatoknál a szakma és az objektivitás szabályai szerint supervisor-i szakvéleményt is mellékel a grafológus.

Csapatépítésnél fontos az adott cél érdekében  majdan együtt dolgozó csoport tagjainak kiválasztása. A grafológiai vizsgálat által feltárt személyiségjegyek alapján a vezetõség által meghatározott szerepekre
(pl.: csapatszellemû, ötlethozó, megvalósító, menedzser, elemzõ-értékelõ, csoportfenntartó, stb.) lehet javaslatot tenni. A grafológus által elkészített személyiségképek alapján a csoporttagok is gyorsabban és alaposabban megismerhetik és így könnyebben elfogadhatják egymást. Gyakran adódik olyan helyzet, hogy a már hosszabb távon együtt dolgozó csapat teljesítménye hirtelen vagy fokozatosan, de tartósan csökken, annak ellenére, hogy a megfelelõ végzettségû és a legjobb képességû emberek dolgoznak együtt. Ilyenkor csoportdinamikai vizsgálat is készül, amely egy adott közösség történetének az éppen aktuális állapotát rögzíti. Térképszerûen láthatóvá válnak a kölcsönös választások révén megadható összefüggések, amelyek nemcsak a szociális kötõdések, hanem az esetleges csoportdinamikai feszültségek hátterei is lehetnek. Feltárulhatnak a hírközlés és az esetleges indulatok rejtett útjai a szervezeten belül. A grafológiai analízisek és a felmérés együttes kidolgozása után lehetõvé válik az adott csoport társas összefüggéseinek és azok mélységeinek feltárása, amelybõl kiderül, hogy a közösség összetétele kedvez-e a kitûzött feladat megoldásának, továbbá milyen szervezési feladatok szükségesek az esetleges konfliktusok megelõzéséhez, illetve a közösség erejének fejlesztéséhez. Összességében ezen vizsgálatok elõsegítik azoknak a szervezési és vezetési intézkedéseknek a kidolgozását, amelyekkel egy közösség önismerete, konfliktus-toleranciája fokozható, személyiségformáló hatása és hatékonysága pedig fejleszthetõ.

Gyakran a cégek dolgozóik továbbképzésének, oktatásának fedezik a költségeit, ezért nyomon követik alkalmazottjaik szakmai elõmenetelét is az éves felmérésekkel. Ha erõsebb ingadozást, vagy lényeges változást észlelnek egy adott személy teljesítményében, akkor érdemes újra elvégeztetni a kézíráselemzést. Ez arra az esetre is érvényes, ha jelentõs elõléptetésrõl kell dönteni.

A grafológusokat a világon mindenhol Szakmai Etikai Kódex kötelezi a személyiségi jogok és a magánélet tiszteletben tartására. Kerülik a személyiség azon bizalmas rétegeinek érintését, amelynek az adott vizsgálat szempontjából nincs szakmai vonatkozása.

Grafológiai vizsgálatokra az S.K. Grafológiai és Írásszakértõ Központ oldalán található elérhetõségeinken jelentkezhetsz!

Az írás Soóky Andrea okleveles grafológus és grafológus szaktanacsadó tollából származik.

     

Csábít a külföldi munkavállalás?

Kalandvágy vagy kiábrándultság, egyéni motiváció vagy csupán pénzkereseti lehetõség?

 Bármely okból is jutunk arra a döntésre, hogy külföldre megyünk dolgozni, a külföldi munkavállalás lehet jó és rossz befektetés egyaránt. Próbáljuk meg a lehetõ legtüzetesebben körüljárni a lehetõségeinket mielõtt elindulunk.

Két dolgot kell mérlegelnünk elsõsorban: nyelvtudásunkat és a rendelkezésre álló anyagi tõkét, amelybõl utazásunkat és az elsõ fizetésünkig tartó idõszak kiadásait finanszírozzuk. A továbbiakban döntsük el, melyik országban célszerû munkát vállalni, milyen területen és mennyi idõt kívánunk ott tartózkodni? Tájékozódjunk a célország munkavállalási törvényeirõl, adó és Tb-járulékokról, be- és kijelentkezési kötelezettségrõl, a szezonális és éves munkalehetõségek mennyiségérõl és a támasztott elvárásokról.

A rossz idõzítés akkor lehet, amikor egy-egy országba a turista szezonok utáni érkezésünk alkalmával pangó hónapok következnek, esélyeink ilyenkor csökkenek és az idegen környezetben éves munkalehetõséget találni elsõ ízben nem könnyû feladat.

Keressük fel ismerõseinket információszerzés céljából, hiszen ki tudna többet mondani, mint aki ott volt! Ha közvetlen környezetünkben nincs ilyen személy, keressünk tovább közösségi oldalakon, az ismerõseink ismerõsei biztos ellátnak néhány jó tanáccsal, ajánlanak már kint élõ magyarokat, akik talán segítségünkre lehetnek. Amennyiben sikerrel jársz, és találsz munkát ragaszkodj az írásos munkaszerzõdéshez, tájékozódj a téged megilletõ jogokról, juttatásokról. Munkaügyi probléma estén, fordulj a város munkaügyi felügyelõségéhez, ha pedig bajba kerülsz a Magyar Nagykövetségtõl, Konzulátustól kérhetsz segítséget. Címüket, telefonszámukat indulás elõtt jegyezd fel!

Számos szervezet segítheti munkavállalásodat, ezek közül az EURES konkrét segítséget tud nyújtani. Elérhetõsége
http://eures.europa.eu, www.eures.hu  vagy tájékozódhatsz a www.euvonal.hu honlapjáról.

Fotó: internet

 

 Megújult a Start-kártya
- Néhány apróság, amely segíthet

A Start-kártya olyan járulék kedvezményekkel illeti meg a munkáltatókat, amely fiatal pályakezdõk foglalkoztatására motiválja õket.

Az a pályakezdõ fiatal jogosult START-kártyára, aki a 25. életévét, felsõfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és a tanulmányai befejezését követõen elsõ ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelõzõen megbízási szerzõdés, vállalkozási szerzõdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

.A Start-kártya kiváltása elsõ alkalommal díjmentes. Díjmentesen adják ki bármely START-kártyát akkor is, ha a korábban kiadott kártyán szereplõ adat megváltozott vagy téves. Kiváltására egyszer van lehetõség. A lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell formanyomtatványon igényelni. APEH ügyfélszolgálatok: www.apeh.hu/ugyfelszolg. A kártya bármikor kiváltható, célszerû azonban akkor megtenni az igénylést, amikor már biztossá válik az állás megszerzése, A START-kártya érvényessége 2 év, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ igénylõ esetén 1 év, de legfeljebb a kiállítás keltétõl az igénylõ 25. életévének, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ igénylõ esetén a 30. életév betöltéséig terjedhet.  A kiváltott kártyát az igénylõ munkába állása napján átadja a munkáltatónak, aki köteles azt megõrizni. A kártya kiváltásán és a munkaadónak történõ átadásán kívül a munkavállalónak tehát nincs egyéb kötelezettsége.

További információ:
www.afsz.hu, majd munkaadóknak, majd Start-kártya (jobb oldal, gyors linkek)

Fotó: internet

 Impresszum

Kiadja: Pannon Egyetem Karrier Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

http://kairo.uni-pannon.hu

Hírlevél fel- és leíratkozás

         

 

2010-08-19 08:55

Vissza